piwik-script

Intern
  • Sinologie Würzburg
Sinologie in Würzburg

Assozierte

Diplom-Kaufmann Oliver Albrecht

M.A. Esther Bentmann

M.A. Ying-hsuan Chou

Dr. Isabel Dettmer

Dr. Patricia Frick

M.A. Franziska Fröhlich

M.Sc. Andrea Funk

M.A. Susann Grune

M.A. Ramona Hammer

Dr. Martin Hofmann

Dr. Yu-fang Hsu

M.A. Sakurako Koshiyama

M.A. Alisa Kumm

Prof. Dr. Katja Levy

Dr. Hang Lin

M.A. Jia Liu

Diplom-Übersetzerin Nannan Liu

M.A. Yu-chen Ma

Dr. Gerhard Müller

PD Dr. Dorothee Schaab-Hanke

PD Dr. Dagmar Schäfer

M.A. Joshua Seufert

M.A. Tim Trausch

Dr. Jun Wang

M.A. Lianming Wang

Dr. Sabrina Weithmann

M.A. Barbara Witt

Dr. Katja Yang

Dr. Zhaoyuan Zhang

Hinweis zum Datenschutz

Mit 'OK' verlassen Sie die Seiten der Universität Würzburg und werden zu Facebook weitergeleitet. Informationen zu den dort erfassten Daten und deren Verarbeitung finden Sie in deren Datenschutzerklärung.

Hinweis zum Datenschutz

Mit 'OK' verlassen Sie die Seiten der Universität Würzburg und werden zu Twitter weitergeleitet. Informationen zu den dort erfassten Daten und deren Verarbeitung finden Sie in deren Datenschutzerklärung.

Kontakt

Lehrstuhl für Kulturgeschichte Ostasiens
Am Hubland
97074 Würzburg

Tel.: +49 931 31-85571
Fax: +49 931 31-87157
E-Mail

Suche Ansprechpartner

Hubland Süd, Geb. PH1